PENERIMA ZAKAT

Share on :


Golongan yang berhak menerima zakat dari harta yang telah mencapai nishab :

1.      Fakir ( orang yang tidak mempunyai harta dan tak mapu mencarinya)
2.      Miskin ( orang yang mampu mencari kebutuhan tetapi belum mencukupi kebutuhannya )
3.      Amil zakat ( petugas zakat )
4.      Muallaf (orang yang baru masuk islam )
5.      Hamba sahaya
6.      Orang berhutang
7.      Fisabilillah ( orang yang berjuang di jalan allah )
8.      Ibnu sabil

Semua golongan yang menerima zakat di beri sesuai dengan kebutuhan, kecuali amil zakat, ia di beri upah meskipun ia kaya, zakat juga telah mencukupi ( sah). Jika zakat di beri kepada kaum pembangkang atau pemberontak jika mereka telah menguasai negerinya , atau apabila di ambil oleh penguasa baik dengan jalan paksa maupun suka rela, baik ia yang adli maupun yang zalim.

Zakat tidak mencukupi (sah) apabila di berikan  kepada orang kafi, budak,orang kaya, orang yang menjadi tanggung jawabnya.  Dan anak keturunan bani hasyim. Apabila seseorang membayar zakatnya kepada orang yang tidak berhak menerima zakat sedang ia tidak tahu, dan kemudian ia mengetahuinya, maka hal tersebut, maka hal tersebut belum mencukupi, kecuali jika ia memberikannya kepada orang yang isa sangka fakir tapi ternyata ia orang kaya maka hal tersebut telah mencukupi.
            

0 komentar on PENERIMA ZAKAT :

Post a Comment and Don't Spam!